Thai Treatment

Với sự điêu luyện của mình, kỹ thuật viên dùng tay để kéo giãn và ấn huyệt khắp cơ thể nhằm làm tái cân bằng hệ thống năng lượng của cơ thể.

Traditional Thai Treatment uses stretching movements and pressure points all over the body. This treatment is best suited for stiff muscles.